’’நான் கமிஷன் வாங்கித்தான், உங்களுக்கு விசாரணைக் கமிஷன் போட வேண்டும்..!’’ கருணாநிதியின் சட்டசபை ஹிட்ஸ். தொகுப்பு: எஸ்.ஏ.எம். பரக்கத் அலி

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 13:03 (08/08/2018)

கடைசி தொடர்பு:17:46 (09/08/2018)

’’நான் கமிஷன் வாங்கித்தான், உங்களுக்கு விசாரணைக் கமிஷன் போட வேண்டும்..!’’ கருணாநிதியின் சட்டசபை ஹிட்ஸ். தொகுப்பு: எஸ்.ஏ.எம். பரக்கத் அலி

1/49