பால் 12 பைசா... பெட்ரோல் 27 பைசா... ’ஹிஹி’ 1947-ன் விலை பட்டியல்! #VikatanPhotocards

பால் 12 பைசா... பெட்ரோல் 27 பைசா... ’ஹிஹி’ 1947-ன் விலை பட்டியல்! #VikatanPhotocards

1/27