”ஒரு ஸ்கோப்பும் வண்டியும் கிடைச்சா சின்ராச கைல பிடிக்க முடியாது!" - வெறித்தன பப்ஜி மீம்ஸ்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 17:13 (31/08/2018)

கடைசி தொடர்பு:00:56 (01/09/2018)

”ஒரு ஸ்கோப்பும் வண்டியும் கிடைச்சா சின்ராச கைல பிடிக்க முடியாது!" - வெறித்தன பப்ஜி மீம்ஸ்

1/75