`நான் தீர்க்கதரிசியல்ல... சாதாரண மனிதன்... பிறவித் தொண்டன்!’ - பெரியார் #VikatanPhotoCards

1/7