"நடந்துகொண்டே இரு... பாதை தானாக உருவாகம்!” - ஜென் தத்துவ மொழிகள்! #VikatanPhotoCards

1/16