`நல்லா இல்லைன்னும் சொல்ல முடியாது... நல்லா இருக்குன்னும் சொல்ல முடியாது!’ - சீதக்காதி மீம் விமர்சனம்

1/10