``நானே சொல்லியிருந்தாலும் நம்பாதே!" - பெரியார் பொன்மொழிகள் #VikatanPhotoCards

``நானே சொல்லியிருந்தாலும் நம்பாதே!" - பெரியார் பொன்மொழிகள் #VikatanPhotoCards

1/15