'இந்த உலகம் முழுவதும் உங்களுடையதே!' - அன்னை சாரதா தேவி அருள்மொழிகள் #VikatanPhotoCards

'இந்த உலகம் முழுவதும் உங்களுடையதே!' - அன்னை சாரதா தேவி அருள்மொழிகள் #VikatanPhotoCards

1/16