"எதைப் பேசுகிறாயோ அதையே செயல்படுத்து" - சாயிநாதர் அருள் மொழிகள்! #VikatanPhotoCards

"எதைப் பேசுகிறாயோ அதையே செயல்படுத்து" - சாயிநாதர் அருள் மொழிகள்! #VikatanPhotoCards

1/19