திருவண்ணாமலை: 240 டயர் கொண்ட கார்கோ ஹைட்ராலிக் லாரியில் செல்லும் 380 டன் பெருமாள் சிலை... #VikatanPhotoStory படங்கள்: கா.முரளி

திருவண்ணாமலை: 240 டயர் கொண்ட கார்கோ ஹைட்ராலிக் லாரியில் செல்லும் 380 டன் பெருமாள் சிலை... #VikatanPhotoStory படங்கள்: கா.முரளி

1/34