எழுமின், விழிமின், குறிக்கோளை அடையும் வரை நில்லாது உழைமின்! - சுவாமி விவேகானந்தர் பொன்மொழிகள் #VikatanPhotoCards

எழுமின், விழிமின், குறிக்கோளை அடையும் வரை நில்லாது உழைமின்! - சுவாமி விவேகானந்தர் பொன்மொழிகள் #VikatanPhotoCards

1/16