ஜான் ஸ்னோ, டிரியன், பிரான்... GOT-ல் யாரெல்லாம் பிழைப்பார்கள்? AI சொல்லும் லாஜிக்!

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 20:21 (15/04/2019)

கடைசி தொடர்பு:20:24 (15/04/2019)

ஜான் ஸ்னோ, டிரியன், பிரான்... GOT-ல் யாரெல்லாம் பிழைப்பார்கள்? AI சொல்லும் லாஜிக்!

1/18