உங்கள் உலகம் உங்களிடமிருந்தே தொடங்குகிறது - அறிஞர்களின் தன்னம்பிக்கை வரிகள் #MotivationQuotes #VikatanPhotoCards

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 18:04 (10/05/2019)

கடைசி தொடர்பு:08:23 (13/05/2019)

உங்கள் உலகம் உங்களிடமிருந்தே தொடங்குகிறது - அறிஞர்களின் தன்னம்பிக்கை வரிகள் #MotivationQuotes #VikatanPhotoCards

1/12