வெற்றியாளர் ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. ஒன்று வெல்கிறார்கள் அல்லது கற்கிறார்கள்! #MotivationalQuotes

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 17:45 (01/06/2019)

கடைசி தொடர்பு:06:10 (04/06/2019)

வெற்றியாளர் ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. ஒன்று வெல்கிறார்கள் அல்லது கற்கிறார்கள்! #MotivationalQuotes

1/13