''தோனி ஒரு போர் தளபதி!'' - பிரபல வீரர்கள் தோனி பற்றிச் சொன்னது #VikatanPhotoCards

''தோனி ஒரு போர் தளபதி!'' - பிரபல வீரர்கள் தோனி பற்றிச் சொன்னது #VikatanPhotoCards

1/16