”உன் மீது உனக்கே நம்பிக்கை இல்லை என்றால் கடவுளே நேரில் வந்தாலும் பயனில்லை!” - விவேகானந்தர் பொன்மொழிகள் #VikatanPhotoCards தொகுப்பு: மு.பிரசன்ன வெங்கடேஷ்

1/16