"பலவீனமானவர்கள் மன்னிப்பதில்லை, மன்னிப்பு என்பது பலமானவர்களின் பண்பு..!" - மகாத்மா காந்தி சொன்னவை #VikatanPhotoCards

1/12