”ஒரு செயலை செய்வது அதிசயம் அல்ல, அதை மகிழ்ச்சியாக செய்வதே அதிசயம்!” - அன்னை தெரேசா பொன்மொழிகள் #VikatanPhotoCards

1/14