``கொடூரம் என்பது நகைச்சுவையின் அடிப்படை அம்சமாக இருக்கிறது!’’ - சார்லி சாப்ளின் #HBDCharlieChaplin #VikatanPhotoCards

1/7