Published:Updated:

சொத்து அடமானக் கடன் Vs தனிநபர் கடன் உங்களுக்கு ஏற்றது எது?

சாஜி வர்கீஸ், செயல் இயக்குநர், பிசினஸ் ஹெட், பி.என்.பி. ஹவுஸிங் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட்

சொத்து அடமானக் கடன் Vs தனிநபர் கடன் உங்களுக்கு ஏற்றது எது?
சொத்து அடமானக் கடன் Vs தனிநபர் கடன் உங்களுக்கு ஏற்றது எது?