Published:Updated:

இந்திய விமானப்படையில் `Commissioned Officer' பணிகளுக்கான பொதுச் சேர்க்கைத் தேர்வு அறிவிப்பு!

இந்திய விமானப் படையில் 2021-ம் ஆண்டு ஜனவரியில் தொடங்கும் Commissioned Officer பயிற்சிகளுக்கான விமானப்படை பொதுச்சேர்க்கைத் தேர்வு (Air Force Common Admission Test - AFCAT) அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது.

IAF Fighter Aircraft
IAF Fighter Aircraft

இந்திய விமானப்படையில் 2021-ம் ஆண்டு ஜனவரியில் தொடங்கும் Commissioned Officer பயிற்சிகளுக்கான விமானப் படைப் பொதுச் சேர்க்கைத் தேர்வு (Air Force Common Admission Test - AFCAT) அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது.

காலியிடங்கள்

விமானப்படையில் பொதுச்சேர்க்கை நுழைவுத்தேர்வு (ADCAT) வழியாகவும், தேசிய மாணவர் படை சிறப்பு நுழைவு (NCC Special Entry) வழியாகவும் Commissioned Officer பயிற்சிகளுக்குத் தகுதியுடையவர்கள் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகின்றனர்.

விமானப் படைப் பொதுச்சேர்க்கைத் தேர்வு நுழைவு வழியாக...

பறக்கும் பிரிவு (Flying Branch)

குறுகியகாலப் பணிகள் (SSC) - 60

தரைப்பணிப் பிரிவில் (Ground Duty) தொழில்நுட்பப் பணிகளாக (Technical) வானூர்திப் பொறியாளர் (மின்னணுவியல்) பணியில்...

நிரந்தரப்பணி (PC) – 40

குறுகியகாலப் பணி - 26

வானூர்திப் பொறியாளர் (இயந்திரவியல்) பணியில்...

நிரந்தரப்பணி - 23

குறுகியகாலப் பணி - 16

தரைப்பணிப் பிரிவில் (Ground Duty) தொழில்நுட்பமற்ற பணிகளாக (Non - Technical), நிர்வாகப் பணியில்...

நிரந்தரப்பணி - 24

குறுகியகாலப் பணி - 16

கணக்குகள் பிரிவு (Accounts) பணியில்...

நிரந்தரப்பணி - 14

குறுகியகாலப் பணி - 10

லாஜிஸ்டிக்ஸ் (Logistics) பணியில்...

நிரந்தரப்பணி - 12

குறுகியகாலப் பணி - 8

என்று மொத்தம் 249 பணிகள் நிரப்பப்படுகின்றன. தேசிய மாணவர் படை சிறப்பு நுழைவு வழியாக, பறக்கும் பிரிவில் CDSE காலியிடங்களில், நிரந்தரப்பணி இடங்கள் 10% மற்றும் மொத்தமுள்ள குறுகியகாலப் பணி இடங்கள் 10% எனவும் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்.

நிரந்தரப்பணிகளுக்கு ஆண்களும், குறுகிய காலப் பணிகளுக்கு ஆண்/பெண் என்றும் தேர்வு செய்யப்படுவர். நிரந்தரப் பணிக்குத் தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள், இந்திய அரசுப் பணிகளுக்கு நிர்ணயித்திருக்கும் வயது வரை பணியாற்றலாம்.

குறுகியகாலப் பணிகளில் பறக்கும் பிரிவில் 14 ஆண்டுகளும், தரைப்பிரிவில் 10 ஆண்டுகளும் பணியாற்றலாம். குறுகியகாலப் பணிகளில் தேவைக்கேற்ப, பணி நீட்டிப்பு செய்யப்படும். இந்தப் பணி நீட்டிப்பு 4 ஆண்டுகள் வரை இருக்கும்.

IAF
IAF

தேசிய மாணவர் படை சிறப்பு நுழைவு வழியாக, பறக்கும் பிரிவில் CDSE காலியிடங்களில், நிரந்தரப்பணி இடங்கள் 10% மற்றும் மொத்தமுள்ள குறுகியகாலப் பணி இடங்கள் 10% எனவும் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்.

நிரந்தரப்பணிகளுக்கு ஆண்களும், குறுகிய காலப் பணிகளுக்கு ஆண்/பெண் என்றும் தேர்வு செய்யப்படுவர். நிரந்தரப் பணிக்குத் தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள், இந்திய அரசுப் பணிகளுக்கு நிர்ணயித்திருக்கும் வயதுவரை பணியாற்றலாம்.

குறுகியகாலப் பணிகளில் பறக்கும் பிரிவில் 14 ஆண்டுகளும், தரைப்பிரிவில் 10 ஆண்டுகளும் பணியாற்றலாம். குறுகியகாலப் பணிகளில் தேவைக்கேற்ப, பணி நீட்டிப்பு செய்யப்படும். இந்தப் பணி நீட்டிப்பு 4 ஆண்டுகள் வரை இருக்கும்.

வயது

1. பறக்கும் பிரிவில் (Flying Branch) AFCAT மற்றும் NCC சிறப்பு நுழைவு வழியாக விண்ணப்பிப்பவர்கள் 2.1.1997 முதல் 1.1.2001 வரையிலான காலத்தில் பிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். DGCA (India) வழங்கிய Commercial Pilot License தகுதியுடையவர்கள் 26 வயது வரை விண்ணப்பிக்க முடியும். அதாவது, 2.1.1995 முதல் 1.1.2001 வரையிலான காலத்தில் பிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

2. தரைப்பணிப் பிரிவில் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில்நுட்பமற்ற பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களின் வயது 1.1.2021 அன்று 20 முதல் 26 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். அதாவது, 2.1.1995 முதல் 1.1.2001 வரையிலான காலத்தில் பிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

3. விண்ணப்பதாரர்கள் பயிற்சி தொடங்கும் காலத்தில் திருமணமாகாதவராக இருக்க வேண்டும்.

 10th, +2 படித்தவர்களுக்கு மத்திய அரசு பணி வாய்ப்பு! விண்ணப்பிக்க தயாரா?
job
job
pixabay

கல்வித் தகுதிகள்

* பறக்கும் பிரிவுக்கு ப்ளஸ் டூ தேர்வில் கணிதம் மற்றும் இயற்பியல் பாடங்களைப் படித்திருப்பதுடன், ஏதாவதொரு மூன்று ஆண்டு காலப் பட்டப்படிப்பு / நான்கு ஆண்டுக்கால B.E/B.Tech பட்டப்படிப்பு / AMIE / ASI படிப்பில் 60% மதிப்பெண்கள் பெற்றுத் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

* தரைப்பணி தொழில்நுட்பப் பிரிவில் வானூர்திப் பொறியாளர் (மின்னணுவியல்), வானூர்திப் பொறியாளர் (இயந்திரவியல்) பணிகளுக்கு 12-ம் வகுப்பில் (10+2) இயற்பியல் (Physics) மற்றும் கணிதம் (Mathematics) பாடங்களில் 60% மதிப்பெண்களுக்குக் குறையாமல் பெற்றுத் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், மின்னணுவியல் பிரிவுக்கு மின்னணுவியல் (Electronics) மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பாடப்பிரிவுகளிலும், இயந்திரவியல் பிரிவுக்கு இயந்திரவியல் (Mechanical) மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பாடப்பிரிவுகளிலும் நான்கு ஆண்டுக்கால B.E/B.Tech பட்டப்படிப்பு அல்லது AMIE / ASI படிப்பில் 60% மதிப்பெண்கள் பெற்றுத் தேர்ச்சிபெற்றிருக்க வேண்டும். பொறியியல் படிப்பில் தொடர்புடைய பாடப்பிரிவுகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்களுக்குத் தகவல் குறிப்பேட்டைப் பார்க்கலாம்.

* தரைப்பணி தொழில்நுட்பமற்ற பிரிவில், நிர்வாகம் மற்றும் லாஜிஸ்டிக்ஸ் (Logistics) பணிகளுக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்குக் குறையாத ஏதாவதொரு பட்டப்படிப்பு அல்லது AMIE / ASI தேர்வில் 60% மதிப்பெண்களுக்குக் குறையாமல் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். கணக்குகள் (Accounts) பணிகளுக்கு வணிகவியல் (Commerce) பட்டப்படிப்பில் 60% மதிப்பெண்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

* தேசிய மாணவர் படை சிறப்பு நுழைவுக்கு, தேசிய மாணவர் படையில் விமானப் படை பிரிவில் முதுநிலை சி சான்றிதழை (NCC Air Wing Senior Division ‘C’ certificate) 2017-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 1-ம் நாளுக்குப் பின்பு பெற்றிருக்க வேண்டும். ப்ளஸ் டூ தேர்வில் கணிதம் மற்றும் இயற்பியல் பாடங்களைப் படித்திருப்பதுடன், மூன்று ஆண்டு அளவிலான பட்டப்படிப்பு / நான்கு ஆண்டு B.E/B.Tech பட்டப்படிப்பு அல்லது AMIE / ASI தேர்வில் 60% மதிப்பெண்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

மேலும், விண்ணப்பதாரர்கள் அனைவரும் விமானப் படை மருத்துவக் குழுவினர் கருதும் உடற்தகுதிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பணிக்குமான உடற்தகுதி குறித்த தகவல்கள் அனைத்தும் இந்தப் பணிகளுக்கான தகவல் குறிப்பேட்டில் தரப்பட்டிருக்கின்றன.

job
job
pixabay

விண்ணப்பிக்கும் முறை

இந்தப் பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் இந்திய விமானப் படையின் https://careerindianairforce.cdac.in அல்லது https://afcat.cdac.in எனும் வலைதளங்களின் வழியாக, 1.12.2019 முதல் 30.12.2019 வரை இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கலாம். விமானப் படைச் சேர்க்கைத் தேர்வு (AFCAT) நுழைவு விண்ணப்பதாரர்கள், விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூபாய் 250/- செலுத்த வேண்டும். தேசிய மாணவர் படை (NCC) நுழைவுக்குக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியதில்லை.

தேர்வு நாள்

விமானப்படைப் பொதுச் சேர்க்கைத் தேர்வு (AFCAT) 22.2.2020 மற்றும் 23.2.2020 ஆகிய இரு நாள்கள் நடத்தப்பெறும். தொழில்நுட்பப் பிரிவுக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு பொறியியல் அறிவுத் தேர்வும் (EKT) இந்த நாள்களிலேயே நடத்தப்பெறும்.

தமிழ்நாட்டில் சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருநெல்வேலி, வேலூர் எனும் ஐந்து நகரங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி உட்பட இந்தியா முழுவதும் இந்தத் தேர்வுக்கு 104 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

எழுத்துத் தேர்வில் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு, நேர்காணல், உடற்தகுதி மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டு, முழுத் தகுதியுடையவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர். அவர்களுக்கு 2021-ம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் பயிற்சிகள் தொடங்கும்.

பறக்கும் பிரிவு மற்றும் தரைப்பணி தொழில்நுட்பப் பிரிவுகளுக்கு 74 வார காலப் பயிற்சியும், தரைப்பணி தொழில்நுட்பமற்ற பிரிவுகளுக்கு 52 வார காலப் பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டு, விமானப் படையில் பணி அமர்த்தப்படுவார்கள்.

கூடுதல் தகவல்கள்

மேலும் தகவல்களுக்கு விமானப்படையின் https://careerindianairforce.cdac.in அல்லது https://afcat.cdac.in எனும் வலைதளங்களுக்குச் செல்லலாம்.