கலப்பை எங்கள் ஆயுதம் #OneMinuteSketch | #OneMinuteSketch

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 15:57 (27/02/2017)

கடைசி தொடர்பு:15:55 (27/02/2017)

கலப்பை எங்கள் ஆயுதம் #OneMinuteSketch

ஏர் கலப்பை!

ஓவியம்: கோ.ராமமூர்த்தி

நீங்க எப்படி பீல் பண்றீங்க