Election bannerElection banner
Published:Updated:

ஒரு காதல்... 5 கொலைகள்! - பழிக்குப் பழியாகத் தொடரும் கொடூரம்!

5 கொலைகள்
5 கொலைகள்

கடந்த 10 மாதங்களுக்குள்ளாகவே, இந்தக் கிராமத்தில் பழிக்குப் பழியாக ஐந்து உயிர்கள் பலியாகியிருக்கின்றன.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
Election bannerElection banner
அடுத்த கட்டுரைக்கு