Published:Updated:

பகலில் திருடன்... இரவில் போலீஸ்... காவல்துறை கறுப்பு ஆடு கற்குவேல்

கற்குவேல்
கற்குவேல்

கற்குவேல் சிறு வயதிலிருந்தே கோடீஸ்வரனாக வேண்டும் என்ற கனவுடன் இருந்திருக்கிறார்

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு