Published:Updated:

ஜெயில்... மதில்... திகில்! - 42 - சென்னைச் சிறையில் பிரபாகரனின் தளபதி!

ஜெயில்... மதில்... திகில்
ஜெயில்... மதில்... திகில்

நான் கிட்டுவை ஆழமாக நேசித்தேன். தம்பியாக, தளபதியாக எனது சுமைகளைத் தாங்கும் இலட்சியத் தோழனாக அவனை நேசித்தேன்.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு