Published:Updated:

மரக்காணத்தில் பெய்யும் தொடர்மழை... நீரில் மூழ்கிய உப்பளங்கள்! (படங்கள்)

மரக்காணம் பகுதியில் பெய்துவரும் தொடர் மழையால் பல ஏக்கர் அளவுள்ள உப்பளங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. அவற்றின் புகைப்படங்கள்.

 • 1/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 2/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 3/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 4/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 5/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 6/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 7/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 8/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 9/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 10/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 11/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 12/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 13/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 14/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 15/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 16/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 17/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 18/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்

 • 19/19

  நீரில் மூழ்கிய உப்பளம்