Published:Updated:

தாமதிக்கப்பட்ட நீதி மறுக்கப்பட்ட நீதி!

பாலியல் வன்முறை செய்வதோடு கொலை செய்யும் அளவுக்குக் கொடூரம் அதிகரித்துள்ளது.

நீதி
நீதி