Published:Updated:

கருத்துச்சுதந்திரம் காக்கக் கைகோப்போம்!

“உங்கள் கருத்தில் எனக்கு உடன்பாடில்லை. ஆனால், உங்கள் கருத்தைச் சொல்லும் உரிமையை நான் உயிரைக் கொடுத்தாவது காப்பாற்றுவேன்”

கருத்துச்சுதந்திரம் காக்கக் கைகோப்போம்!
கருத்துச்சுதந்திரம் காக்கக் கைகோப்போம்!