FA பக்கங்கள்
Published:Updated:

சரணாலயங்கள் மற்றும் தேசியப் பூங்காக்கள்!

சரணாலயங்கள் மற்றும் தேசியப் பூங்காக்கள்!
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
சரணாலயங்கள் மற்றும் தேசியப் பூங்காக்கள்!

வனங்களையும் வன உயிரிகளையும் பாதுகாத்தல் பாடத்துக்கு உரியது.

சரணாலயங்கள் மற்றும் தேசியப் பூங்காக்கள்!

தேவையான பொருள்கள்: சார்ட், வண்ண பேனாக்கள், கத்தரிக்கோல், பசை.

• பழைய காலண்டர் அட்டையை எடுத்து, அதன்மீது வெள்ளைத்தாளை ஒட்டவும்.

• தேவையான எண்ணிக்கையில் வண்ண சார்ட்டை வெட்டி, சட்டைப் பாக்கெட் போல செய்து, மூன்று பக்கங்களில் மட்டும் பசை தடவி, காலண்டர் மீது ஒட்டவும். (அட்டைகளைச்  செருகுவது போல, வரிசைக்கு 4 வீதம்).

சரணாலயங்கள் மற்றும் தேசியப் பூங்காக்கள்!

• முதல் வரிசையில், சரணாலயங்கள் மற்றும் தேசியப் பூங்காக்கள், இரண்டாவது வரிசையில்,  அமைந்திருக்கும் ஊரின் பெயர், மூன்றாவது வரிசையில், மாநிலத்தின் பெயர், கடைசி வரிசையில் விலங்குகளின் பெயர்கள் என்ற வகையில் தலைப்புகள் கொடுக்கவும்.

சரணாலயங்கள் மற்றும் தேசியப் பூங்காக்கள்!

• பாடத்தில் வரும் தேசியப் பூங்காக்கள் மற்றும் சரணாலயங்களின் பெயர்கள், அவை இருக்கும் ஊரின் பெயர்கள், மாநிலங்களின் பெயர்கள், அங்கிருக்கும் விலங்குகளின் பெயர்களைத் துண்டுக் காகிதங்களில் எழுதி, மேஜையின் மீது தனித்தனியாக வைக்கவும்.

சரணாலயங்கள் மற்றும் தேசியப் பூங்காக்கள்!

• ஒவ்வொரு மாணவராக முன்னால் வந்து, மேஜை மீது இருக்கும் துண்டுக் காகிதத்தை எடுத்துப் பார்த்து, பெயருக்குத்  தகுந்த வரிசையில் செருக வேண்டும்.

இதன் மூலம் மாணவர்கள், இந்தப் பெயர்களை மிக எளிதாக நினைவில் வைத்துக்கொள்வர்.

- ப.குணசேகரன், ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, பள்ளப்பட்டி, தருமபுரி.