Published:Updated:

புதுச்சேரி: `9-ம் வகுப்பு முதல்12-ம் வகுப்பு வரை’ - பள்ளிக்கு வரத் தொடங்கிய மாணவர்கள் #PhotoAlbum

புதுச்சேரியில் 9-ம் வகுப்பு முதல்12-ம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு பாடம் தொடர்பான சந்தேகங்களை தீர்க்கும் வகையில் வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. பெற்றோர்களின் அனுமதியுடன் முக கவசம் அணிந்து பள்ளிக்கு வந்த மாணவர்களின் புகைப்பட தொகுப்பு!

பள்ளிக்கு மாஸ்க் அணிந்து வரும் மாணவர்களுக்கு முதலில் கைகளில் "சானிடைசர்" தெளிக்கப்பட்டது
பள்ளிக்கு மாஸ்க் அணிந்து வரும் மாணவர்களுக்கு முதலில் கைகளில் "சானிடைசர்" தெளிக்கப்பட்டது
சில பள்ளிகளில் மாணவிகள் தானியங்கி சானிடைசர் தெளிப்பான மூலம் கைகளை கழுவிய பின்னர் வகுப்பறைகளுக்கு சென்றனர்
சில பள்ளிகளில் மாணவிகள் தானியங்கி சானிடைசர் தெளிப்பான மூலம் கைகளை கழுவிய பின்னர் வகுப்பறைகளுக்கு சென்றனர்
மாணவிகளுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யும் ஆசிரியர்
மாணவிகளுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யும் ஆசிரியர்
மாணவிகளுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யும் ஆசிரியர்
மாணவிகளுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யும் ஆசிரியர்
பள்ளிக்கு வர பெற்றோர் கையொப்பமிட்ட  அனுமதி கடிதங்களை வாங்கும் ஆசிரியர்கள்
பள்ளிக்கு வர பெற்றோர் கையொப்பமிட்ட அனுமதி கடிதங்களை வாங்கும் ஆசிரியர்கள்
மாஸ்க் அணிந்து வராத மாணவிகளுக்கு இலவசமாக மாஸ்க் வழங்கப்பட்டது.
மாஸ்க் அணிந்து வராத மாணவிகளுக்கு இலவசமாக மாஸ்க் வழங்கப்பட்டது.
பள்ளிக்கு வந்த மாணவிகளிடம் பெற்றோரின் அனுமதி கடிதத்தை பார்வையிடும் ஆசிரியர்
பள்ளிக்கு வந்த மாணவிகளிடம் பெற்றோரின் அனுமதி கடிதத்தை பார்வையிடும் ஆசிரியர்
பள்ளிக்கு வந்த மாணவிகளிடம் பெற்றோரின் அனுமதி கடிதத்தை பார்வையிடும் ஆசிரியர்
பள்ளிக்கு வந்த மாணவிகளிடம் பெற்றோரின் அனுமதி கடிதத்தை பார்வையிடும் ஆசிரியர்
நீண்ட நாட்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு முக கவசம் அணிந்து  படங்களை படிக்க காத்திருக்கும் மாணவிகள்
நீண்ட நாட்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு முக கவசம் அணிந்து படங்களை படிக்க காத்திருக்கும் மாணவிகள்
நீண்ட நாட்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு முக கவசம் அணிந்து  படங்களை படிக்க காத்திருக்கும் மாணவிகள்
நீண்ட நாட்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு முக கவசம் அணிந்து படங்களை படிக்க காத்திருக்கும் மாணவிகள்
நீண்ட நாட்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு முக கவசம் அணிந்து  படங்களை படிக்க காத்திருக்கும் மாணவிகள்
நீண்ட நாட்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு முக கவசம் அணிந்து படங்களை படிக்க காத்திருக்கும் மாணவிகள்
நீண்ட நாட்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு முக கவசம் அணிந்து  படங்களை படிக்க காத்திருக்கும் மாணவிகள்
நீண்ட நாட்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு முக கவசம் அணிந்து படங்களை படிக்க காத்திருக்கும் மாணவிகள்
வகுப்பறையில் தலைமையாசிரியர் கொரோனா பாதுகாப்பு குறித்த அறிவுரைகளை மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறார்
வகுப்பறையில் தலைமையாசிரியர் கொரோனா பாதுகாப்பு குறித்த அறிவுரைகளை மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறார்
பள்ளிக்கு வந்த மாணவிகளுக்கு மிகுந்த பாதுகாப்புடன் பாடம் நடத்தும் ஆசிரியர்
பள்ளிக்கு வந்த மாணவிகளுக்கு மிகுந்த பாதுகாப்புடன் பாடம் நடத்தும் ஆசிரியர்
பள்ளிக்கு வந்த மாணவிகளுக்கு மிகுந்த பாதுகாப்புடன் பாடம் நடத்தும் ஆசிரியர்
பள்ளிக்கு வந்த மாணவிகளுக்கு மிகுந்த பாதுகாப்புடன் பாடம் நடத்தும் ஆசிரியர்
ஜாலியாக அமர்ந்து பாடம் படித்த வகுப்பறையில் தற்போது முககவசம் அணிந்து மாணவிகளுக்கிடையே இடைவெளி விட்டு பரிதாபமாக வகுப்புகளை கவனிக்கும் மாணவிகள்
ஜாலியாக அமர்ந்து பாடம் படித்த வகுப்பறையில் தற்போது முககவசம் அணிந்து மாணவிகளுக்கிடையே இடைவெளி விட்டு பரிதாபமாக வகுப்புகளை கவனிக்கும் மாணவிகள்
ஜாலியாக அமர்ந்து பாடம் படித்த வகுப்பறையில் தற்போது முககவசம் அணிந்து மாணவிகளுக்கிடையே இடைவெளி விட்டு பரிதாபமாக வகுப்புகளை கவனிக்கும் மாணவிகள்
ஜாலியாக அமர்ந்து பாடம் படித்த வகுப்பறையில் தற்போது முககவசம் அணிந்து மாணவிகளுக்கிடையே இடைவெளி விட்டு பரிதாபமாக வகுப்புகளை கவனிக்கும் மாணவிகள்
மாணவிகளின் பாடம் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்கும் ஆசிரியர்
மாணவிகளின் பாடம் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்கும் ஆசிரியர்
மாணவிகளின் பாடம் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்கும் ஆசிரியர்
மாணவிகளின் பாடம் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்கும் ஆசிரியர்
மாணவிகளின் பாடம் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்கும் ஆசிரியர்
மாணவிகளின் பாடம் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்கும் ஆசிரியர்
ஜாலியாக அமர்ந்து பாடம் படித்த வகுப்பறையில் தற்போது முககவசம் அணிந்து மாணவிகளுக்கிடையே இடைவெளி விட்டு வகுப்புகளை கவனிக்கும் மாணவிகள்
ஜாலியாக அமர்ந்து பாடம் படித்த வகுப்பறையில் தற்போது முககவசம் அணிந்து மாணவிகளுக்கிடையே இடைவெளி விட்டு வகுப்புகளை கவனிக்கும் மாணவிகள்
மாணவிகளின் பாடம் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்கும் ஆசிரியர்
மாணவிகளின் பாடம் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்கும் ஆசிரியர்
ஜாலியாக அமர்ந்து பாடம் படித்த வகுப்பறையில் தற்போது முககவசம் அணிந்து மாணவிகளுக்கிடையே இடைவெளி விட்டு அமர்ந்து வகுப்புகளை கவனிக்கும் மாணவிகள்
ஜாலியாக அமர்ந்து பாடம் படித்த வகுப்பறையில் தற்போது முககவசம் அணிந்து மாணவிகளுக்கிடையே இடைவெளி விட்டு அமர்ந்து வகுப்புகளை கவனிக்கும் மாணவிகள்
ஜாலியாக அமர்ந்து பாடம் படித்த வகுப்பறையில் தற்போது முககவசம் அணிந்து மாணவிகளுக்கிடையே இடைவெளி விட்டு அமர்ந்து வகுப்புகளை கவனிக்கும் மாணவிகள்
ஜாலியாக அமர்ந்து பாடம் படித்த வகுப்பறையில் தற்போது முககவசம் அணிந்து மாணவிகளுக்கிடையே இடைவெளி விட்டு அமர்ந்து வகுப்புகளை கவனிக்கும் மாணவிகள்
அடுத்த கட்டுரைக்கு