Published:Updated:

கற்றனைத் தூறும் அறிவு - கல்விக் கொள்கை: இந்தியாவின் தேவையை புரிந்து கொண்ட ஆவணம்!

ஜூனியர் விகடன் டீம்

பத்ரி சேஷாத்ரி, ஐ.ஐ.டி மற்றும் கார்னெல் பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர்.

கற்றனைத் தூறும் அறிவு
கற்றனைத் தூறும் அறிவு