Published:Updated:

கற்றனைத் தூறும் அறிவு: ”தொழிற்கல்வியை குலக்கல்வி என தவறாகப் புரிந்து கொள்கிறார்கள்!

தேசியக் கல்விக்கொள்கை வரைவை ஆதரித்துப் பேசியவர்களில் அண்ணா பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் பாலகுருசாமியும் ஒருவர்.

தேசியக் கல்விக்கொள்கை
தேசியக் கல்விக்கொள்கை