Published:Updated:

ரம்மியமான கோவை சிங்காநல்லூர் குளக்கரை... படையெடுக்கும் கலர்ஃபுல் வண்ணத்துப் பூச்சிகள்! #PhotoAlbum

கோவையில் தொடர் மழையினால் சிங்காநல்லூர் குளக்கரையில் வளர்ந்த செடிகளின் மலர் தேனைப் பருக, பல வகையான வண்ணத்துப்பூச்சிகள் படையெடுத்து வருகின்றன. இதனால் குளக்கரை ரம்மியமாக காட்சியளிக்கிறது.

வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி
வண்ணத்துப்பூச்சி