Published:Updated:

நீலகிரி மாவட்டத்தில் போதிய மழை இல்லாததால், குன்னுார் ரேலியா அணையில் குறைந்த நீர்மட்டம்! - புகைப்படத் தொகுப்பு

குன்னுாரின் குடி நீராதாரமான ரேலியா அணை

 • 1/21

  ralliah dam coonoor

 • 2/21

  ralliah dam coonoor

 • 3/21

  ralliah dam coonoor

 • 4/21

  ralliah dam coonoor

 • 5/21

  ralliah dam coonoor

 • 6/21

  ralliah dam coonoor

 • 7/21

  ralliah dam coonoor

 • 8/21

  ralliah dam coonoor

 • 9/21

  ralliah dam coonoor

 • 10/21

  ralliah dam coonoor

 • 11/21

  ralliah dam coonoor

 • 12/21

  ralliah dam coonoor

 • 13/21

  ralliah dam coonoor

 • 14/21

  ralliah dam coonoor

 • 15/21

  ralliah dam coonoor

 • 16/21

  ralliah dam coonoor

 • 17/21

  ralliah dam coonoor

 • 18/21

  ralliah dam coonoor

 • 19/21

  ralliah dam coonoor

 • 20/21

  ralliah dam coonoor

 • 21/21

  ralliah dam coonoor

பின் செல்ல