அலசல்
Published:Updated:

சென்னை பெருமழை பாதிப்பு

பெருமழை
பிரீமியம் ஸ்டோரி
News
பெருமழை

இன்ஃபோகிராபிக்ஸ்

சமீபத்திய பெருமழை காரணமாக, சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டன.

அவை குறித்த சில புள்ளிவிவரங்கள்...

Source : GCC, TN Govt.

சென்னை பெருமழை பாதிப்பு
சென்னை பெருமழை பாதிப்பு
சென்னை பெருமழை பாதிப்பு