Published:Updated:

“என் கட்சியிலும் வாரிசு அரசியலா?

த.கதிரவன்
க.பாலாஜி

1930-ல் இருந்த இந்தியா இப்போது இல்லை. கல்வி, சுகாதாரம், விஞ்ஞானம் என்று அனைத்துத் துறைகளிலும் வளர்ந்திருக்கிறது.

கிருஷ்ணசாமி
கிருஷ்ணசாமி