Election bannerElection banner
Published:Updated:

மேக்கேதாட்டுவில் வேகமெடுக்கும் பணிகள்... என்ன செய்யப்போகிறது தமிழக அரசு?

மேக்கேதாட்டு
மேக்கேதாட்டு

அடிப்படைக் கட்டமைப்பு பணிகளுக்காகக் கருங்கற்கள், மணல் ஆகியவை குவிக்கப்பட்டுள்ளன.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு