Published:Updated:

நாணயம் பிட்ஸ்

அண்மையில் வெங்காய விலை கடுமையாக உயர்ந்ததைத் தொடர்ந்து, வெளிநாடுகளிலிருந்து வெங்காயத்தைப் பெருமளவில் இறக்குமதி செய்து மாநில அரசுகள் நடத்தும்

வெங்காயம்
வெங்காயம்