Election bannerElection banner
Published:Updated:

மனிதர் வாழ தகுதியற்ற பூமியா ராணிப்பேட்டை?

கழிவுநீர் கலந்து காணப்படும்  ஆற்றுநீர்
கழிவுநீர் கலந்து காணப்படும் ஆற்றுநீர்

பாலாறும் பொன்னையாறும் சங்கமிக்கும் பகுதியில் அமைந்துள்ள ராணிப்பேட்டை, வளமான விவசாய பூமி.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
Election bannerElection banner
அடுத்த கட்டுரைக்கு