Published:Updated:

“ஒற்றைக்கல்கூட வரவில்லை!” - ஆமை வேகத்தில் மீனாட்சியம்மன் கோயில் மண்டபப் பணிகள்...

மீனாட்சியம்மன் கோயில்
மீனாட்சியம்மன் கோயில்

தமிழர்களின் கட்டடக்கலை, சிற்பக்கலை ஆகியவற்றுக்கு சாட்சியாகத் திகழ்கிறது மீனாட்சி அம்மன் கோயில்.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு