Published:Updated:

என்ன ஒளிந்திருக்கிறது அங்கே? - 26 - தட்டை பூமியிலா வாழ்கிறோம்?

பூமி
பூமி

அறிவியல், அசுர வேகத்தில் வளர்ந்த இன்றைய நிலையில், பூமியின் வடிவம் கோளம் என்பதைப் பல வகைகளில் நிறுவியிருக்கிறது

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு