Published:Updated:

என்ன ஒளிந்திருக்கிறது அங்கே? - 35 - இறப்பு இன்னுமொரு தொடக்கமா?

என்ன ஒளிந்திருக்கிறது அங்கே?
என்ன ஒளிந்திருக்கிறது அங்கே?

இதயத்திலா, மூளையிலா, உடலிலா, ஞாபகத்திலா எங்கே இருக்கிறது? இவை எவற்றிலும் இல்லை

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு