Published:Updated:

என்ன ஒளிந்திருக்கிறது அங்கே? - 49 - ஐன்ஸ்டீன் தவறு செய்தாரா?

என்ன ஒளிந்திருக்கிறது அங்கே
என்ன ஒளிந்திருக்கிறது அங்கே

தொலைநோக்கிக் கருவி மூலம் அதிக தொலைவிலிருக்கும் நட்சத்திரங்களையும், நெபுலாக்களையும் அவதானித்துக் கொண்டிருந்தார் ஹபிள்.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு