Published:Updated:

என்ன ஒளிந்திருக்கிறது அங்கே? - 50 - நீர் பற்றி நீயறிவாயா?

என்ன ஒளிந்திருக்கிறது அங்கே
என்ன ஒளிந்திருக்கிறது அங்கே

பூமியில் 72 சதவிகிதம் இருப்பது நீர்தான். மனித உடலில் 60 சதவிகிதமாக இருப்பதும் அதுவே

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு