Published:Updated:

புள்ளிவிவரப் புலி

புள்ளி விவரப் புலி
பிரீமியம் ஸ்டோரி
புள்ளி விவரப் புலி

விஜய் மல்லையா, நிரவ் மோடி, மெகுல் சோக்சி ஆகியோரின் ரூ.9,371 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளை பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு வழங்கியிருப்பதாக அமலாக்கத்துறை தகவல்

புள்ளிவிவரப் புலி

விஜய் மல்லையா, நிரவ் மோடி, மெகுல் சோக்சி ஆகியோரின் ரூ.9,371 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளை பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு வழங்கியிருப்பதாக அமலாக்கத்துறை தகவல்

Published:Updated:
புள்ளி விவரப் புலி
பிரீமியம் ஸ்டோரி
புள்ளி விவரப் புலி
புள்ளிவிவரப் புலி