Published:Updated:

அய்யாச்சாமி என்னும் அறிவிப்பாளர்!

அய்யாச்சாமி
அய்யாச்சாமி

கோவை, சாடிவயல் பகுதியில் உள்ள கோவைக் குற்றாலத்தில் (Eco Tourism) அறிவிப்பாளராகப் பணிபுரிந்துவருகிறார் அய்யாச்சாமி என்ற பழங்குடி இளைஞர்.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு