Published:Updated:

சவூதி எண்ணெய் ஆலைகள் மீது தாக்குதல்... இந்தியாவுக்கு என்ன பாதிப்பு?

கடந்த மூன்று மாதங்களாக இந்தியாவைச் சுழற்றியடிக்கிறது பொருளாதார மந்தநிலை.

சவூதி எண்ணெய் ஆலைகள்
சவூதி எண்ணெய் ஆலைகள்