Published:Updated:

அபகரிக்கப்படுகிறதா வள்ளலார் சொத்து?

விழுப்புரம் வள்ளலார் அருள்மாளிகை
விழுப்புரம் வள்ளலார் அருள்மாளிகை

அவர் வந்ததிலிருந்து மடத்துக்குள் பிழைப்புவாதம் வளரத் தொடங்கியது.

பின் செல்ல