Election bannerElection banner
Published:Updated:

ஜூம் பாதுகாப்பானதுதானா?

ஜூம் (Zoom)
ஜூம் (Zoom)

ஜூம் செயலியின் செயல்பாட்டை ஆராய்ந்ததில் வீடியோ, ஆடியோ என எதுவுமே முழுமையாக எண்ட்-டு-எண்ட் என்கிரிப்ஷன் செய்யப்படவில்லை எனக் கண்டறிந்துள்ளனர் வல்லுநர்கள்.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
அடுத்த கட்டுரைக்கு