Published:Updated:

500 படுக்கைகள் கொண்ட சென்னை சித்த மருத்துவ கோவிட் 19 மையம்; எப்படி இயங்குகிறது? (படங்களில்)

சென்னை சாலிகிராமத்திலுள்ள ஜவஹர் பொறியியல் கல்லூரி தற்போது சித்த மருத்துவ கோவிட் 19 மையமாக செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த மையம் எப்படி இயங்குகிறது? ஸ்பாட் விசிட்!

சென்னை சாலிகிராமத்திலுள்ள ஜவஹர் பொறியியல் கல்லூரி, ஜூன் 3-ம் தேதி  சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையமாக மாற்றப்பட்டது
சென்னை சாலிகிராமத்திலுள்ள ஜவஹர் பொறியியல் கல்லூரி, ஜூன் 3-ம் தேதி  சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையமாக மாற்றப்பட்டது
வி.சதீஷ்குமார்
இந்த மையம் 500 படுக்கை வசதிகள் கொண்டது.
இந்த மையம் 500 படுக்கை வசதிகள் கொண்டது.
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
சென்னையிலுள்ள சித்த மருத்துவ கோவிட்-19 மையம்
வி.சதீஷ்குமார்
அடுத்த கட்டுரைக்கு